Strijen

De gemeente Strijen ligt in het zuid-oosten van de Hoeksche Waard. De dorpen Strijen, Strijensas en Cillaershoek behoren tot deze gemeente. Al in 630 na Chr. wordt in geschiedenisbronnen de naam Strijen genoemd vanwege een bloedige strijd in dit gebied tussen de Friezen en de Franken. Strijen moet een deel geweest zijn van het land TaxandriŽ, dat zich uitstrekte over het huidige gebied, een deel van Noord-Brabant en een stuk van BelgiŽ. Het gebied werd doorsneden door het riviertje de “Striene”, mogelijk de oorsprong van de naam.
In Strijen-Sas is natuurreservaat “De Esscheplaat”, langs het Hollandsch Diep te vinden. Het bestaat uit een getijdenbos met kreken en rietgorzen. Hier zijn schitterende wandelingen te maken. Het museum Het Land van Strijen vertelt de bewonersgeschiedenis van het oostelijk deel van de Hoeksche Waard, er zijn ook archeologische vondsten te zien. Strijen ligt aan de bewegwijzerde fietsroute ‘Land van Strijen’. De laatgotische kerk van Strijen is in 1994 geheel gerestaureerd.

  • print