Het Dordtse Minderbroederklooster

woensdag 22 mei 2019

Op 15 mei verscheen een nieuw deel in de serie Verhalen van Dordrecht, nummer 37 uit de reeks. Het is getiteld 'Het Dordtse Minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden'. Het is geschreven door Marc Dorst, archeoloog bij de gemeente Dordrecht.

Vanaf de jaren zestig werden in Dordrecht veel opgravingen verricht door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Begin jaren tachtig zou, zo was het plan, hieraan een eind komen, ware het niet dat dankzij een grote brand in de Dordtse binnenstad (de meubelzaak Buytink op de hoek van de Voorstraat en de Visstraat) toch nog een onderzoek kon worden uitgevoerd. Het was namelijk bekend, op basis van kaarten uit de zestiende eeuw, dat dit de locatie was van het Dordtse Minderbroederklooster.

Dit boekje presenteert de resultaten van dit onderzoek, dat veel archeologische resten opleverde uit de periode 1200-1950. Het gaat om sporen van bewoning en bebouwing uit de drie kloosterfasen – in de periode van ongeveer 1246 tot 1572 – maar ook uit de tijd daarvoor en daarna. Ook zijn er veel begravingen gevonden behorende tot het klooster.

Het boekje telt 40 pagina's en is, zoals gebruikelijk, rijk geïllustreerd. Het beschrijft de verschillende kloosterfasen en toont de talrijke vondsten en de begravingen.

Het boekje Het Dordtse Minderbroedersklooster is verkrijgbaar voor € 4,75 bij VVV Dordrecht, Spuiboulevard 99 en in de VVV-webshop.

  • print